Dating for aktive mennesker Guldborgsund Berlin flirten

– Jeg bliver ramt på mit erhverv, og jeg bliver ramt på min indtægt.Jeg kan ikke drive det her og få det samme ud af det, hvis det skal dyrkes på den måde, som der bliver lagt op til her. – Det er min ejendom, jeg har selv købt og betalt den.Jeg vil altså kæmpe for, at det skal de ikke have lov til, siger Jens Anker Bøje.

Men ifølge Kristian Würtz har mange landmænd afvist kommunens tilbud, og så er sidste udvej altså et påbud.– Siden 2013 har vi forsøgt at indgå frivllige aftaler, og det er lykkes med en del lodsejere.Vi har behov for at forhindre sprøjtegifte i vores drikkevandsressourcer, og vi skal ikke bruge vandforbrugernes penge på at købe jord.Landmændene kan jo fortsat dyrke jorden, bare ikke med sprøjtegifte, siger Kristian Würtz.Men der er for mange, som vi ikke kan opnå frivillige aftaler med, og hvis vi ikke får stoppet brugen af sprøjtegifte, så kan vi se, at det ender i vores grundvand, siger Kristian Würtz.

Målinger fra Aarhus Kommunes vandselskab, Aarhus Vand, viser, at der er pesticider i hver tredje boring, og i hver sjette boring har grænseværdierne for pesticider været overskredet.

I jorden vil nogle af stofferne blive transporteret med regnvandet ned til grundvandet.

Pesticider er giftige, da de er designet til at slå skadedyr, ukrudt eller svamp ihjel.

Aarhus Kommune tager beskyttelsen af drikkevandet til byens borgere alvorligt.

Så alvorligt, at et politisk flertal har besluttet at udstede et påbud til de 13 landmænd.

I 15 år har han drevet sit konventionelle landbrug syd for Aarhus, men dele af hans marker er udpeget som områder, der er særligt følsomme overfor pesticider.